Instellen van de oplaadsturing EAC 4

Het uur instellen

Toets Scherm Memoriseren    
Scherm
P Uren en minuten regelen met de + M
Gaat automatisch overschakelen van uur/ buitentemperatuur

Instellen laadmodule keuze 1-84

Duw 3 sec op toets M op het scherm Inst
Druk op toets P op het scherm LM 1-93 kies 1
Druk 4x op toets M

Controle basisinstellingen

Toets P
Toets M 3 sec: op het scherm INST
Toets P : LM instelling 1
Toets P : keuze EDS 80% of 40% (soms bij oude installaties)
Toets P : WF 1 (aanpassing voeler) bij vervanging toestel, indien toestel geplaatst wordt met een bestaande voeler is het mogelijk dat hier aanpassingen moeten gebeuren
Toets M x4 opslagen