Wat bij een gevraagd debiet hoger dan 300 m³/h (max. debiet van de LWZ)?

Het debiet van de luchttoevoer moet gedimensioneerd zijn op de som van de minimaal geëiste toevoerdebieten. Als de minimaal geëiste toevoerdebiet meer is dan 300 m³/h, dan is het mogelijk het toevoerdebiet te verminderen door mechanische recirculatie. Hiervoor kan een recirculatie-ventilator geplaatst worden, die het volledige of een deel van het gevraagde toevoerdebiet naar de woonkamer aanvoert. Dit is toepasbaar in elke woning, omdat de lucht die toegevoerd wordt naar de woonkamer afkomstig mag zijn van de studeer-, slaap-, speelkamers, trapzaal of hal van dezelfde woongelegenheid. Je kiest hiervoor best een zuinige EC/DC recirculatieventilator.

Voorbeeld woning:

Droge ruimtes Oppervlakte [m²] Min. toevoer [m³/h] Toevoer [m³/h]
Woonkamer
55,7 150 150
Slaapkamer 1 15,55
56 56
Slaapkamer 2 12,5
45
45
Slaapkamer 3 12,5 45 45
Studeerruimte 15 54 54
Totaal     350

Het totale minimaal geëiste toevoerdebiet in de woning bedraagt 350 m³/h, het totale minimaal geëiste afvoerdebiet is 250 m³/h. Lucht uit de slaapkamers (bv. 100 m³/h) kan gebruikt worden als (een deel van) het minimaal geëiste ontwerptoevoerdebiet in de woonkamer.

Voordelen van het werken met een recirculatieventilator:
•  Energiebesparing
•  Lager warmteverlies
•  Lager oververhittingsrisico
•  Kleinere installatie
•  Geen invloed op het E-peil