Energiepremies voor bestaande woningen

Premies in Vlaanderen

Het premiesysteem verandert regelmatig en varieert per woonplaats. Voor de meest volledige en actuele info, verwijzen we u graag door naar de websites van de overheid. Hieronder geven we u steeds zo actueel mogelijke informatie.

Dubbele warmtepomppremies 2017

Als u uw elektrische verwarming vervangt door een warmtepomp, wordt uw premiebedrag verdubbeld! Dus tot 3000 of 8000 euro. Maar, bezint eer ge begint... Dit betekent nogal wat breekwerk. Als u uw oude elektrische verwarming vervangt door een nieuw elektrisch accumulatiesysteem, kan u heel wat besparen!

Ook als uw woning niet kan aangesloten worden op het aardgasnet, krijgt u een dubbele warmtepomppremie!

Premies warmtepompen 2017

Vanaf 2017 is het eenvoudig welk premiebedrag u in Vlaanderen krijgt voor een warmtepomp in renovatie: 4000, 1500, 800 of 300 euro, naargelang het type (via gecertificeerd aannemer en max. 40% van de factuur).  

De geldende premies zijn:
- de bodem/water-warmtepompen (4000 euro premie)*
- de lucht/water-warmtepompen (1500 euro premie)*

* Hier vindt u het overzicht van de geldende premie voor elke Stiebel Eltron warmtepomp

Onze systemen zijn efficiënt genoeg om zonder hulp van stookolie of gas uw woning te verwarmen met een laag elektriciteitsverbruik.

Renovatiepremie en totaalrenovatiebonus

De investering in een warmtepomp komt ook in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie en totaalrenovatiebonus.

Met de renovatiepremie kan u 20 à 30% van uw warmtepompinstallatie terugbetaald krijgen, de totaalrenovatiebonus kan oplopen tot 2.375 euro als u zeven investeringen doet.

Meer info over deze premies kan u vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Premies zonneboilers

De premie voor een zonneboiler wordt berekend aan de hand van de oppervlakte van de zonnecollectoren.

De premie per zonneboiler bedraagt 550 euro per vierkante meter geïnstalleerde bruto oppervlakte zonnepanelen voor warm water, in bestaande woningen (max. 40% van de factuur).

Voor een zonneboilersysteem met twee Stiebel Eltron SOL premium zonnecollectoren (2 x 2,39 m²) bedraagt de subsidie bijvoorbeeld 4,78 x 550 euro, dus 2629 euro.

 

In onderstaande lijst vindt u een indicatie van de premiebedragen voor al onze thermische zonnepanelen.

Premie warmtepompboiler

Momenteel zijn er geen energiepremies voor een gewone warmtepompboiler, maar wel voor een warmtepompboiler met zonne-ondersteuning, zoals de WWK 300 electronic SOL en de WWK 301 electronic SOL.

Daar gelden dezelfde regels als voor de zonneboilerpremie.