De ErP-richtlijn: gevolgen voor elektrische verwarmingstoestellen vanaf 2018

Wat is de ErP-richtlijn?

De ErP-richtlijn is de Europese kaderrichtlijn betreffende het ecologisch ontwerp. Ze legt minimumeisen vast voor de energie-efficiëntie van energieverbruikende producten. 

De richtlijn streeft naar een vermindering van de broeikasgasuitstoot en andere nadelige milieu-effecten over de hele levenscyclus van het product. Dit doel wil men hoofdzakelijk bereiken door al in de fasen van het ontwerp en de productontwikkeling de energie-efficiëntie van de producten te verbeteren.

Mogelijk bent u al op de hoogte van de nieuwe energie-etikettering die de ErP-richtlijn heeft ingevoerd voor warmwaterbereiders in 2015. Deze moet de milieu-effecten van de producten beter zichtbaar maken voor consumenten die zo'n product willen kopen.

Wat zijn de gevolgen van de ErP-richtlijn voor verwarmingsproducten?

Vanaf 1 januari 2018 mogen fabrikanten geen verwarmingsproducten meer produceren die niet voldoen aan de minimumeisen van de richtlijn. Handelaars mogen de producten die ze in voorraad hebben, wel nog verkopen. Vanaf januari moeten elektrische verwarmingssystemen een bepaald aantal punten scoren met inrichtingen om het energieverbruik te regelen en te beperken. Er zullen uiteenlopende oplossingen en maatregelen toegepast worden om deze puntenscore te halen voor de verschillende producten.

Wat verandert er in ons productgamma?

Stiebel Eltron herziet het ontwerp van zijn producten voor elektrische verwarming, om het energieverbruik te verminderen zonder te raken aan het gebruikscomfort. We hebben deze gelegenheid zelfs benut om de toestellen ook aan te passen om het comfort te verhogen.

Op het gebied van elektrische verwarming zullen we in de toekomst twee wegen bewandelen:

1. Actuele elektrische verwarmingstoestellen van Stiebel Eltron worden uitgerust met een nieuwe elektronische regeling, met energiebesparende functies zoals een intelligente weektimer en openraamdetectie (zie video hieronder). Alle verwarmingstoestellen krijgen nieuwe artikelnummers en de huidige modellen verdwijnen uit het gamma.

2. Voor de ultieme systeemregeling introduceren we verwarmingstoestellen zonder regeling (ook "slavetoestellen" genoemd). Deze kunnen worden aangesloten op een nieuw gamma gebruiksvriendelijke centrale regelapparaten. Deze totaaloplossing biedt de energie-efficiëntie die de voorschriften vereisen en is ideaal geschikt voor gebouwen die gedeeld worden door meerdere gebruikers, zoals studentenwoningen, personeelsflats en openbare huurwoningen.

 

De regeling van de CK 20 Trend LCD