Gemakkelijk voldoen aan de hoge energie-eisen (EPB)

Uw nieuwbouwwoning moet voldoen aan twee belangrijke eisen op gebied van energie. Met een warmtepomp is dit een gemakkelijke opgave.

1.       Voldoen aan het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie

Als u in uw nieuwbouwwoning een Stiebel Eltron warmtepomp plaatst, dan voldoet u aan de eis van het verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie. Zowel onze lucht | water-warmtepompen als onze bodem | water-warmtepompen halen een jaarrendement hoger dan 4 zoals vereist door de overheid.

De keuze voor fotovoltaïsche zonnepanelen om aan deze eis te voldoen, lijkt voor velen aantrekkelijk omdat de investering kleiner is. Maar vergeet niet dat u deze er gemakkelijk later kan bijplaatsen. De keuze voor een warmtepomp maakt u echter best van bij het begin, zodat uw technische ruimte, verwarmingssysteem en aansluitingen later niet meer aangepast moeten worden.

Als u van kiest voor een warmtepomp en er voldoende fotovoltaïsche zonnepanelen bij plaatst, dan verwarmt u energieneutraal!

Om het verbruik voor uw verwarming en warm water te dekken, volstaan doorgaans zo’n 15 panelen voor een lucht/water-warmtepomp en een tiental voor een bodem/water-warmtepomp.

2.       Zonder zorgen onder het maximaal E-peil

Sinds 2006 moeten nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger zijn. Het te maximaal E-peil dat bouwers moeten behalen, wordt voortdurend aangescherpt. Voor bouwaanvragen in Vlaanderen tot eind 2017 was dit nog E50, en dit zal evolueren naar E30 in 2021.

Kiezen voor een warmtepomp levert u heel wat E-peil-punten op, waardoor u een grote stap zet om aan deze strenge energie-eisen te voldoen. De warmtepomp kan het E-peil zo’n 15 à 30 punten doen  dalen, afhankelijk van de aard van de woning en het type warmtepomp. Kiezen voor een warmtepomp zonder weerstand, zoals de HPA-O plus BE, of voor een warmtepompboiler is interessant voor bouwaanvragen tot eind 2017. Bij bouwaanvragen vanaf 2018 speelt de weerstand niet meer mee in het EPB-verhaal, vanaf dan is het energielabel van de warmtepomp van groot belang.

 

Financieel voordeel

Een laag E-peil behalen levert u ook een mooi financieel voordeel op. Zo krijgt u in Vlaanderen bij bouwaanvragen vanaf 2016 een korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30 en dit gedurende 5 jaar, en een korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max. E20 en dit gedurende 5 jaar.

Actuele informatie hieromtrent vindt u op de website van de Vlaamse overheid.