De wereld van STIEBEL ELTRON

Wij zetten in op waarden

De geschiedenis van het Duits bedrijf Stiebel Eltron begint in 1924 in een klein Berlijns atelier. Vanaf de stichting van het bedrijf tot de huidige internationale organisatie is het altijd een integere, onafhankelijke en menselijke familieonderneming gebleven. Ook wij als Belgisch filiaal respecteren en beleven de waarden van ons Duits hoofdfililaal.

Als technisch gedreven onderneming…

voelen we ons verplicht om respectvol om te gaan met het milieu en met de natuurlijke grondstoffen. We werken aan een duurzame toekomst en bieden zekere arbeidsplaatsen.

Als deel van een familieonderneming…

geven we onze medewerkers interessante opgaven en zinvolle bezigheden, maar ook zekerheid en perspectief, ondersteuning en vertrouwen, vrije ruimte en een gepaste vergoeding. Ieders persoonlijkheid wordt gerespecteerd.

Als werkgever…

nemen we onze voorbeeldfunctie serieus. Respect en persoonlijke waardering, een open omgang en ondernemingsgezind handelen zijn op alle niveaus vanzelfsprekend.

Het zijn niet alleen de cijfers die tellen…

we zetten ook in op waarden. Waarden die onze bedrijfscultuur uitmaken. We staan voor verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid, persoonlijk initiatief en engagement, voor ideeën. Uit persoonlijke energie ontwikkelt zich immers de toekomst voor ons allen.