5 jaar garantie op warmtepompen

5 jaar garantie van Stiebel Eltron

 • 100% zekerheid en snelle hulp
 • Kwaliteit door een hoge standaard “made by STIEBEL ELTRON”
 • Zekerheid door op elkaar afgestemde systeemcomponenten
 • Blijvend excellente rendementen door regelmatig nazicht

Stap voor stap naar de 5 jaar garantie

 1. Installatie
  Al de componenten van de warmtepompinstallatie zijn van Stiebel Eltron (warmtepomp, buffervat, boilervat, zonnecollectoren, accessoires).

 2. Indienststelling
  De installatie werd in dienst gesteld door Stiebel Eltron of een door Stiebel Eltron erkend vakman en het indienststellingsformulier werd volledig en correct ingevuld en binnen de 2 weken na indienststelling aan Stiebel Eltron overgemaakt.

 3. Online registratie
  De warmtepomp werd online geregistreerd op www.stiebel-eltron.be/warmtepompregistratie

 4. Nazicht
  In de loop van het 3e jaar na de indienststelling werd er een nazicht verricht. De nazichts-checklist van Stiebel Eltron dient door Stiebel Eltron of door een erkend Stiebel Eltron vakman ingevuld en ondertekend te zijn en binnen de 2 weken na nazicht aan Stiebel Eltron overgemaakt te zijn.

Gedetailleerde garantievoorwaarden 5 jaar garantie

De garantie wordt verlengd tot vijf jaar als aan de algemene garantievoorwaarden is voldaan en als de verwarmingsinstallatie in de loop van het 3e jaar na de indienststelling nagezien wordt door Stiebel Eltron of een door Stiebel Eltron erkend vakman. Het nazicht dient steeds te gebeuren volgens de voorschriften van Stiebel Eltron en met gebruik van de daarvoor voorziene documentatie en checklist (ingevuld en ondertekend uiterlijk binnen de 24 maand volgend op de eerste verjaardag van de installatie). De nazichtsfactuur moet bij garantiegevallen voorgelegd worden. De garantieverlenging geldt enkel op volledige systemen, d.w.z. dat alle hoofdcomponenten van de installatie van het merk Stiebel Eltron zijn. Onder hoofdcomponenten wordt verstaan het basistoestel (verwarmingswarmtepomp(en) of all-in-one ventilatietoestel), buffervat, doorstroomboiler en warmwatervat, hydraulische module en compacte installaties. Bij water | water-warmtepompen geldt de garantie enkel in combinatie met een grondwaterstation van Stiebel Eltron.

De algemene garantievoorwaarden zijn van toepassing (www.stiebel-eltron.be/garantievoorwaarden).
De indienststelling van het complete systeem moet door Stiebel Eltron of een door Stiebel Eltron erkend vakman uitgevoerd zijn en hierbij vastgestelde gebreken moeten verholpen zijn.
Geldig voor installaties in België aangekocht en in dienst gesteld vanaf 01/01/2015.

De garantieverlenging geldt op de toestellen en componenten van het merk Stiebel Eltron die behoren tot de verwarmingsinstallatie.
Onderdelen die niet van Stiebel Eltron zijn of installatiegebreken die veroorzaakt zijn door onderdelen die niet van het merk Stiebel Eltron zijn of die voortvloeien uit systeemgebreken die niet op Stiebel Eltron kunnen verhaald worden, vallen niet onder de garantie.
Voor het overige gelden de algemene garantievoorwaarden van Stiebel Eltron.