STIEBEL ELTRON als werkgever

Werken bij STIEBEL ELTRON

Zich goed voelen op een duurzame manier - met een missie die groene technologie bevordert en mogelijkheden die naar de toekomst wijzen.

Ons identiteit

Met de ontwikkeling van de dompelaar in 1924 revolutioneerde Dr. Theodor Stiebel de productie van warm water. Een ongelooflijke verbetering voor gezinnen over de hele wereld. Volgens de toen heersende omstandigheden was dit een baanbrekend product en vormde het de basis voor een traditierijke onderneming met een duidelijke visie: door middel van ingenieurskunst innovatieve producten van de hoogste kwaliteit creëren.

Een neveneffect hiervan is sindsdien steeds meer uitgegroeid tot de kern van het onderzoek: spaarzaam omgaan met grondstoffen door producten te ontwikkelen met een veel lager energieverbruik en een veel hoger rendement, en duurzame energie benutten. STIEBEL ELTRON heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een toonaangevende fabrikant en kwaliteitsleverancier voor gebouwen- en systeemtechniek.

Onze geest van innovatie en ons streven naar technische en kwaliteitsoptimalisatie blijven intact. Stoppen is achteruitgaan. Vooruitgang betekent de ontwikkeling van producten met als doel het grootst mogelijke voordeel voor mens en milieu.

Mensen met een inventieve geest zijn welkom bij STIEBEL ELTRON in de zoektocht naar innovaties en het streven naar vooruitgang. Wilt u werken in een snel evoluerende sector die gericht is op comfort en de toekomst? Stuur ons dan je sollicitatie.

Evenwicht tussen werk en privéleven

Evenwicht tussen werk en privé: laten we het juiste evenwicht vinden. Het evenwicht tussen werk en privéleven is een integraal onderdeel van ons personeelsbeleid. Wij creëren voor onze medewerkers een aantrekkelijke werkomgeving, die in onderling overleg flexibel kan worden aangepast aan persoonlijke plannen en interesses. En omgekeerd.

Wij streven actief naar een evenwichtige belangenafweging. Wij waarderen vooral de familiale sfeer bij STIEBEL ELTRON, wat misschien een van de voordelen van een familiebedrijf is.

Gezinnen zijn zowel ons toevluchtsoord als ons krachtveld. STIEBEL ELTRON helpt de obstakels weg te nemen die het combineren van werk en privéleven in de weg staan

Missie en waarden

Bedrijven worden geleid door mensen, ondernemingen zijn succesvol door mensen. Daarom bent u bij STIEBEL ELTRON " centraal ", met andere woorden nooit alleen. Want mensen kunnen hun taken alleen optimaal uitvoeren als er een gemeenschappelijk begrip is van de doelstellingen en de verwezenlijking ervan, van de successen en mijlpalen. De weg naar deze doelen is veel korter wanneer de samenwerking gebaseerd is op waarden die door iedereen worden gerespecteerd. Alle werknemers zijn verantwoordelijk voor het naleven van onze waarden.

Duurzaamheid is een van onze waarden, samen met verantwoordelijkheid en respect, openheid en vertrouwen. Onze waarden bepalen onze bedrijfsactiviteiten, ons innovatievermogen en onze onderlinge relaties. Onze op waarden gebaseerde managementcultuur draagt ertoe bij dat werknemers zich inzetten en met plezier werken om bij te dragen aan het succes van de onderneming.
La durabilité fait partie de nos valeurs, au même titre que la responsabilité et le respect, la franchise et la confiance. Nos valeurs déterminent nos activités commerciales, notre capacité d'innovation et nos relations mutuelles. Notre culture de gestion axée sur les valeurs contribue à ce que les collaborateurs s'engagent et prennent plaisir à travailler pour contribuer au succès de l'entreprise.

Join us

Wilt u werken in een groeiende en toekomstgerichte sector?

Stuur ons een e-mail naar info@stiebel-eltron.be