Onze code voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Code van de STIEBEL ELTRON Groep inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden

De STIEBEL ELTRON Groep neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Naleving van de mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden maken integraal deel uit van onze bedrijfscultuur.

De Groepsdirectie heeft deze Code inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden in mei 2022 ondertekend. De code is gebaseerd op de belangrijkste internationale normen inzake mensenrechten en arbeidsomstandigheden, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen.

Onze code voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden

Deze code legt uit hoe ons bedrijf de mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden bevordert en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) toepast. Het behandelt ook belangrijke kwesties zoals de gelijke behandeling van alle werknemers, het recht op gezondheid en veiligheid op het werk en de bescherming van persoonsgegevens van werknemers en klanten.

De Code is van toepassing op werknemers, leveranciers en erkende verkooppartners.

Dit is een onmisbare bijdrage aan het succes van onze onderneming op lange termijn.

Dr. Kai Schiefelbein, algemeen directeur STIEBEL ELTRON