Code of Conduct

De 'Code of Conduct' van de STIEBEL ELTRON Groep

In de zin van duurzame bedrijfsontwikkeling is de gedragscode van de STIEBEL ELTRON Groep een uniforme bedrijfsbrede code die bedoeld is om de medewerkers van het bedrijf oriëntatie te bieden voor ethisch gedrag in het kader van hun dagelijkse activiteiten.

De basis van deze gedragsrichtsnoeren zijn de wettelijke bepalingen die in het hogere kader van toepassing zijn en de eisen die aan ons handelen worden gesteld. De naleving van de gedragscode wordt intern streng gecontroleerd en, voor zover mogelijk, uitgebreid tot de leveranciers van de onderneming door overeenkomstige verbintenissen te eisen.