Privacyverklaring STIEBEL ELTRON

I. Algemene informatie en bepalingen voor de Stiebel Eltron webpagina's Inleiding

Wij, Stiebel Eltron GmbH & Co. KG, Dr. Stiebel Straße 33, 37603 Holzminden, en STIEBEL ELTRON bv, ’t Hofveld 6-D1, 1702 Groot-Bijgaarden, bedrijfsleiders: Dr. Kai Schiefelbein en Hans Dolfeyn zijn als exploitanten van deze online en mobiele diensten verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als gebruiker van onze diensten zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer ernstig. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom alleen overeenkomstig de inhoud van deze privacyverklaring en de AVG.

Met deze privacyverklaring willen wij u meedelen welke persoonsgegevens wij in onze online en mobiele diensten over u verwerken, met welk doel dat gebeurt en op welke wettelijke basis deze verwerking is toegestaan.

Gegevensverwerking door het raadplegen van onze internetpagina's en het gebruik van onze apps

STIEBEL ELTRON verzamelt en slaat in zijn serverlogbestanden automatisch gegevens op die uw browser of de app aan ons doorgeeft. Deze gegevens kunnen door Stiebel Eltron niet aan afzonderlijke individuen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De volgende gegevens worden verzameld:

 • Browsertype/-versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 • Hostnaam van de verbonden computer (IP-adres v4 en v6 wordt geanonimiseerd)
 • Tijdstip van de servervraag

Het IP-adres is de wereldwijd geldige, bij de toewijzing door uw internetprovider ondubbelzinnige identificatie van uw computer. Ze bestaat, in de momenteel meest gangbare vorm (IPv4), uit vier cijferblokken die door punten gescheiden zijn, of uitgebreid met extra cijfers (IPv6). Meestal gebruikt u als privégebruiker geen gelijkblijvend IP-adres, omdat dit door uw provider slechts tijdelijk aan u wordt toegewezen (een zogenaamd ‘dynamisch IP-adres’). Bij een permanent toegewezen IP-adres (een zogenaamd ‘statisch IP-adres’) is een eenduidige toewijzing van gebruikersgegevens via dit kenmerk vanuit technisch oogpunt eenvoudig.

 • De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Garant staan voor een vlotte verbinding met de webpagina
 • Garant staan voor een comfortabel gebruik van de voornoemde webpagina
 • Beoordeling van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem
 • Voor andere administratieve en statistische doeleinden.

De persoonsgegevens van de serverlogbestanden worden verwerkt op basis van art. 6, 1e lid f) van de AVG. Hierdoor is de verwerking van persoonsgegevens toegestaan in het kader van het ‘gerechtvaardigde belang’ van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uw grondrechten, fundamentele vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons gerechtvaardigde belang bestaat in de vlottere administratie en de mogelijkheid om hacking op te sporen en te vervolgen. U kunt tegen deze gegevensverwerking te allen tijde bezwaar maken, indien er in uw bijzondere situatie redenen bestaan die tegen de gegevensverwerking pleiten. Daartoe volstaat een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de hiervoor vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

De serverlogbestanden met de bovengenoemde gegevens worden automatisch na 26 maanden gewist of bij gebruik voor statistieken geanonimiseerd. Wij behouden ons het recht voor om de serverlogbestanden langer op te slaan, als er feiten zijn die het vermoeden wekken dat er sprake is van ongeoorloofde toegang (zoals een poging tot hacking of een zogenaamde DDoS-aanval).

Gebruik en verificatie van persoonsgegevens      

De door u vermelde persoonsgegevens omvatten onder meer de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw adres (postcode, plaats, straat en huisnummer, zo nodig adrestoevoegingen)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer en/of mobiel nummer
 • productnaam van uw Stiebel Eltron-product
 • productienummer van uw Stiebel Eltron-product.

Voor zover u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij die om uw vragen te beantwoorden, om uw vraag om advies af te handelen en uit te voeren, voor de technische administratie, voor loginactiviteiten, voor de opstelling van een offerte voor een warmtepomp en voor de diensten die binnen de betreffende webpagina's of apps ter beschikking worden gesteld. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, 1e lid a) van de AVG resp. uw toestemming. U kunt de toestemming voor het gebruik van uw verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Wend u hiervoor tot: privacy@stiebel-eltron.be, indien mogelijk met vermelding van de dienst(en) die u gebruikt.

 • Verwerking binnen de Stiebel Eltron-groep
 • Verzending naar derde landen
 • Koppeling naar externe webpagina’s
 • Cookies en gebruik van analysetools

Cookie-instellingen

Inzamelen van apparaatgegevens op onze website door behulp van cookies ("cookieverklaring")

Wanneer u de website van Stiebel Eltron bezoekt, gebruiken we cookies om gegevens te verzamelen in uw browser om bepaalde informatie over uw huidige browsersessie te registreren. Cookies stellen onze website ook in staat om uw acties en voorkeuren (bijv. aanmeldgegevens, taal, grootte van het lettertype en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode op te slaan, zodat bij het volgende bezoek of tijdens navigatie van de ene pagina naar de andere deze informatie niet altijd opnieuw moet worden ingevoerd. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Daarom zijn er verschillende rechtsgrondslagen van toepassing op het gebruik van cookies. Hierna beschrijven we welke cookies we voor welke doeleinden gebruiken.

Verwerking "noodzakelijk" – functionaliteit van de website en operationeel beheer

Wij maken gebruik van "noodzakelijke cookies" om onze website te laten werken. Daarom wordt voor administratie- en identificatiedoeleinden voor u als bezoeker van onze website ook een persoonlijk identificatienummer opgeslagen. Op die manier kunnen we u altijd een goede dienstverlening aanbieden. Daartoe slaan we gegevens op zoals de producten die u in uw winkelmandje heeft geplaatst, of de door u ingestelde taalvoorkeuren. Deze cookies worden opgeslagen voor de duur van uw browsersessie. Zonder deze cookies wordt onze website niet in haar volle omvang weergegeven.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid f AVG – gerechtvaardigd belang.

Noodzakelijk

webpool
ste-lang
ste-cg
ste-usd
ste-acd
ste-pms
ste-extprtnr
ste-ecom
ste-pas
ste-bck
[...]_af_ste_nl_BE
[...]_ip_ste_nl_BE
[...]_or_ste_nl_BE
[...]_af_ste_fr_BE
[...]_ip_ste_fr_BE
[...]_or_ste_fr_BE
ppms_privacy_

Verwerking "statistiek" – Verbetering en prestaties van de website

We gebruiken "statistische cookies" om de prestaties van onze website voordurend te verbeteren. Dit omvat de gegevens die we van u voor de volgende doeleinden hebben ingezameld:

 • Webanalyse – Op basis van uw navigatiegedrag analyseren we de gegevens om de goede werking en het ontwerp van onze website te verbeteren.
 • Weergaverendement – Op basis van de manier waarop u naar onze website bent gegaan, meten we het rendement van onze advertenties door analyse van de doorklikwaarden van onze advertenties. Dit helpt ons om de impact van de advertenties die we op externe websites plaatsen te optimaliseren.
 • Gegevens voor partners – We zijn verplicht om bepaalde gegevens aan onze reclamepartners of dienstverleners door te geven wanneer u via een bezoek aan hun website naar onze website bent gegaan en bij ons producten heeft gekocht. Dit moeten we doen omdat we aan deze partners/aanbieders als tegenprestatie voor hun diensten mogelijk een vergoeding moeten betalen. Hiervoor geven we informatie door over uw bezoek, inclusief de door u gekochte producten.
 • Foutbeheer – We meten fouten op onze websites om fouten of andere problemen onmiddellijk te kunnen verhelpen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid a AVG – Toestemming.

Statistiek

_pk_id
_pk_ses
stg_traffic_source_priority
stg_last_interaction
stg_returning_visitor
stg_fired__<conditionID>
stg_utm_campaign
stg_pk_campaign
stg_externalReferrer
_stg_optout

Verwerking "marketing" – Directe advertenties op advertentieplatformen van derden en reclame

We gebruiken "marketingcookies" van onze webpartners om ervoor te zorgen dat onze reclameboodschappen op het juiste tijdstip en op de juiste plaats aan u worden getoond. Dit zijn blijvende, maar tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten een persoonlijke identificatiecode waarmee het navigatiegedrag aan individuele gebruikers kan gelinkt worden. We gebruiken deze cookies ook om te voorkomen dat advertenties onbeperkt aan individuele gebruikers worden getoond en om het effect van onze reclamecampagnes te kunnen meten. De door deze cookies opgeslagen identificaties worden door onze partners ter beschikking gesteld. In onze systemen kunnen we dezelfde identificaties niet gebruiken. Bovendien gebruiken we deze cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor uw locatie, bijv. om u te laten weten waar in uw buurt het product verkrijgbaar is (bijv. vakhandel) dat u momenteel bekijkt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 par. 1 lid a AVG – Toestemming.


Categorieën van persoonsgegevens

 • Apparaatgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gedrag- en profielgegevens: deze gegevens worden ingezameld door uw surfgedrag te observeren.
 • Voorkeuren (voor zover bij Stiebel Eltron bekend)


Bewaringstermijn

De cookies die worden gebruikt om uw apparaatgegevens en gegevens over uw surfgedrag te verzamelen, worden in uw browser opgeslagen voor de duur van uw sessie of totdat u de cookie-instellingen in uw browser verwijdert, maar niet langer dan 180 dagen.


Categorieën van ontvangers

 • Verantwoordelijke Stiebel Eltron-groep
 • Dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen van Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
 • Ondersteuningsleverancier voor websitebeheer
 • Bedrijfsconsulenten
 • Aanbieders van diensten voor gegevensanalyse
 • Reclamepartners
 • Sociale mediaplatformen

Piwik PRO

Wij gebruiken Piwik PRO Analytics Suite als analytics-software voor onze website/app en als tool voor toestemmingsmanagement. Wij verzamelen gegevens over bezoekers aan onze website op basis van cookies. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, browse-activiteit en andere gegevens van een bezoeker. Zie de reikwijdte van de door Piwik PRO verzamelde gegevens.

Wij berekenen meetgegevens zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website/app wordt gebruikt. Wij kunnen ook bezoekersprofielen maken op basis van browsegeschiedenis om gedrag van bezoekers te analyseren, gepersonaliseerde content weer te geven en onlinecampagnes te voeren.

Wij hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland en de gegevens worden 25 maanden bewaard.

Het doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Grondslag: Art. 6 (1)(a) AVG.

Piwik PRO stuurt gegevens over u niet door naar andere subverwerkers of derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Piwik PRO.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Re-Marketing. Google Re-Marketing is een advertentiedienst van Google Inc. (‘Google’, Mountain View, VS), waarmee wij u op basis van uw gedrag bij eerdere bezoeken aan onze website gerichte reclame kunnen tonen die vermoedelijk voor u interessant is. Deze reclame verschijnt alleen op Google advertentieruimte, ofwel op advertentieruimte van Google Adwords, ofwel op het Google Display Network.

U kunt bezwaar maken tegen Google Re-Marketing in de Google advertentiemanager of uw instellingen bewerken. U kunt het gebruik van Re-Marketing ook blokkeren door cookies in de browserinstellingen te deactiveren.

Google reCaptcha

Wij gebruiken de Google-dienst reCaptcha om te bepalen of een mens of een computer iets invoert in ons contact- of nieuwsbriefformulier. Google controleert op basis van de volgende gegevens of u een mens of een computer bent: IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de webpagina die u bij ons bezoekt en waarop de captcha staat, de datum en duur van het bezoek, de detectiegegevens van het gebruikte type van browser en besturingssysteem, Google-account, als u bij Google ingelogd bent, muisbewegingen op de reCaptcha-vlakken en taken waarbij u afbeeldingen moet herkennen. De wettelijke basis voor de beschreven gegevensverwerking is art. 6, 1e lid, f) van de Algemene verordening gegevensbescherming. Er bestaat een gerechtvaardigd belang van onze kant bij deze gegevensverwerking, namelijk de veiligheid van onze webpagina waarborgen en ons tegen geautomatiseerde invoer (aanvallen) beschermen. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Gebruik van Bing-Ads

Wij maken gebruik van het Universal Event Tracking (UET) van Microsoft Bing Ads. Deze service wordt door Microsoft Corporation („Microsoft“), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, ter beschikking gesteld. Deze stelt ons in staat om de activiteiten van onze gebruikers te volgen, wanneer onze website over een Microsoft-Bing -advertentie wordt benaderd. Wanneer gebruikers via een dergelijke advertentie op onze website terechtkomen, wordt op hun computer een cookie geplaatst.

Op onze website is een Bing UET-tag opgenomen. Het betreft een code waarmee in combinatie met de cookie enkele niet-persoonsgerelateerde gegevens m.b.t. het gebruik van de website worden opgeslagen. Hiertoe behoren o.a. de bezoekduur van de website, welke delen van de website bezocht werden en via welke advertentie de gebruiker bij de website is terechtgekomen. Informatie over uw identiteit wordt niet vastgelegd. De vastgelegde informatie wordt naar servers van Microsoft in de VS verstuurd en daar in principe maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie gegenereerd zijn en die betrekking hebben op uw gebruik van de website alsmede de verwerking van deze gegevens voorkomen, door het plaatsen van cookies te deactiveren. Dit kan mogelijk de functionaliteit van de website beperken. Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads: https://help.ads.microsoft.com/#apex/3/en/53056/2 . Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de bepalingen aangaande gegevensbescherming van Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement

II. Bepalingen voor zakelijke gebruikers

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding op het portaal voor gespecialiseerde partners   

U kunt zich bij ons als gespecialiseerde partner op onze website registreren. Hiervoor dient u de gevraagde gegevens in het registratieformulier in te vullen, zoals naam, adres en e-mailadres. We registreren ook de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. In het kader van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens met het oog op registratie is, wanneer u toestemming geeft, art. 6, 1e lid a) AVG. Wanneer u zich bij ons registreert voor het uitvoeren of sluiten van een overeenkomst, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens aanvullend art. 6, 1e lid b) AVG.

De registratie is nodig om met ons een overeenkomst te kunnen uitvoeren of sluiten over bepaalde diensten, of om bijvoorbeeld handige planningstools, informatie over opleidingen of reserveonderdelen te kunnen krijgen.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang ze nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast slaan wij deze gegevens op voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen en op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen voor de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn bedraagt doorgaans 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmeldingen voor evenementen of informatiebezoeken  

Op sommige pagina's van onze website kunt u persoonsgegevens invoeren om u aan te melden voor informatiebezoeken, opleidingen of evenementen van STIEBEL ELTRON. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw aanvraag te verwerken. Als u uw e-mailadres en telefoonnummer invoert als deelnemer aan een van onze evenementen, ontvangt u een bevestigingsmail. Na afloop van het evenement worden de gegevens bijvoorbeeld opgeslagen voor de evaluatie van het evenement. Deze gegevens worden uiterlijk na 26 maanden gewist als dat niet in strijd is met wettelijke bewaartermijnen, zoals technische bewijzen, representatie- en andere kosten e.d.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de gegevens die bij een aanmelding worden verstrekt, intrekken tot het evenement begint. Wend u daarvoor tot: marketing@stiebel-eltron.be

III. Bepalingen voor particuliere gebruikers

Overmaken en doorgeven van persoonsgegevens  

Met het oog op het verstrekken van technisch advies resp. de tussenkomst van een gespecialiseerd bedrijf voor advies en/of aankoop, onderhoud of reparatie van een warmtepomp of een ander product uit het assortiment van STIEBEL ELTRON, geven wij met uw toestemming de door u ingevoerde persoonsgegevens door aan externe gespecialiseerde bedrijven, die als partner met onze onderneming samenwerken en in uw regio actief zijn.

Deze gespecialiseerde partner wordt verzocht binnen een bepaalde termijn met u contact op te nemen, om het door u gevraagde advies te kunnen geven en/of de gevraagde offerte te kunnen opstellen. Daartoe wordt door het gespecialiseerde bedrijf via e-mail en/of telefonisch contact opgenomen.

Verdere verwerking en wissing van uw gegevens

Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven of verkocht aan derden, dit zijn personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van de STIEBEL ELTRON-groep. Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens gebeurt wanneer u uw toestemming voor het opslaan intrekt, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn om het doel te bereiken dat met het opslaan wordt beoogd, of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

Gebruik van persoonsgegevens in het kader van de 5-jarige garantie

Indien u hebt gekozen voor een verwarmingsinstallatie waarbij alle hoofdcomponenten van STIEBEL ELTRON komen, bestaat de mogelijkheid om de garantie uit te breiden tot 5 jaar.

Deze garantie is persoonlijk en niet-installatiegerelateerd. Daarom verwerkt Stiebel Eltron uw gegevens, zodat u voor de garantie uw rechten tegenover Stiebel Eltron kunt doen gelden.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6, 1e lid b) van de AVG.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang ze nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast slaan wij deze gegevens op voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen en op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen voor de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn bedraagt doorgaans 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

IV. Bepalingen voor sollicitanten

Via het sollicitatieformulier kunt u bij ons solliciteren en alle benodigde informatie en documenten aanleveren. Het gebruik van het aanmeldingsformulier is vrijwillig; u kunt uw aanmelding ook per e-mail sturen via info@stiebel-eltron.be of per post.

Zodra wij een aanvraag ontvangen, worden uw documenten elektronisch doorgestuurd naar de bevoegde medewerkers van ons bedrijf. Als u hebt gesolliciteerd naar een geadverteerde functie, worden de documenten twee maanden na het einde van de aanwervingsprocedure automatisch verwijderd, tenzij er een ander legitiem belang is dat daartegen indruist. Dergelijke legitieme belangen omvatten bijvoorbeeld de verplichting om bewijs te leveren in een procedure op grond van de Duitse algemene wet inzake gelijke behandeling (AGG). In het geval van een sollicitatie zonder verwijzing naar een geadverteerde vacature (ongevraagde sollicitatie) wordt de sollicitatie bewaard zolang deze waarschijnlijk van belang is. U hebt het recht om te allen tijde te verzoeken uw aanvraag te verwijderen, zelfs voor het verstrijken van de bewaartermijn. In geval van een succesvolle sollicitatie worden de ingediende gegevens bewaard voor de verwerking van vacatures in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de wettelijke basis voor de opslag van uw aanvraaggegevens uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

V. Communicatie met ons

Reclame en toestemming voor reclame

Wij, Stiebel Eltron GmbH & Co. KG en STIEBEL ELTRON bv België informeren u via e-mail, met de post of telefonisch alleen over producten en diensten van STIEBEL ELTRON, en vragen zo nodig naar uw mening daarover, indien u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken (opt-in). Dit gebeurt door onder onze formulieren actief een vinkje te plaatsen naast de verklaring “Ik wil mij graag inschrijven voor de professionele nieuwsbrief van STIEBEL ELTRON. Deze nieuwsbrief zal mij per e-mail informeren over aanbiedingen en nieuwigheden van STIEBEL ELTRON. Ik heb de informatie over gegevensbescherming gelezen. Ik kan mij ten allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de uitschrijflink in de nieuwsbrief te klikken.”

Let op: de tekst die op de desbetreffende webpagina/app verschijnt, kan in bepaalde omstandigheden andere bedrijven vermelden als die onder uw vraag vallen.

Als u ons uw toestemming voor dit gebruik hebt gegeven, maar in de toekomst geen reclame of enquêtes meer van Stiebel Eltron wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden dan gewist of, wanneer ze voor de afrekening en de boekhouding nog nodig zijn, voor deze specifieke doeleinden opgeslagen. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@stiebel-eltron.be.

Nieuwsbrief

Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden tot u zich uitschrijft. U ontvangt daarvoor via e-mail geregeld informatie over actuele onderwerpen, alsook e-mails voor bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld bij speciale acties of events. Deze e-mails kunnen daarbij, op basis van de informatie die wij over u hebben, gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Voor het aanmelden voor onze nieuwsbrief gebruiken wij, voor zover u ons uw toestemming niet schriftelijk hebt gegeven, de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dat betekent dat wij u pas via e-mail een nieuwsbrief zullen sturen als u vooraf uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat wij de verzending van de nieuwsbrief moeten activeren. Wij sturen u dan een e-mail met de mededeling en vragen u om, door te klikken op een link in deze e-mail, te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens art. 6, 1e lid a) AVG, als u zich uitdrukkelijk voor de nieuwsbrief hebt aangemeld. Onder de wettelijke voorwaarden kan het ook mogelijk zijn dat u zonder uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief ontvangt of dat wij u via e-mail benaderen, omdat u bij ons goederen of diensten hebt besteld, wij in dat verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van informatie via e-mail. In dat geval dient ons gerechtvaardigde belang bij de verzending van direct mail volgens art. 6, 1e lid f) AVG als wettelijke basis te worden beschouwd.

Indien u geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde uw overeenkomst met werking voor de toekomst herroepen of bezwaar maken tegen het later ontvangen van de nieuwsbrief zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Gebruik gewoon de uitschrijvingslink onderaan elke nieuwsbrief of stuur ons een bericht via privacy@stiebel-eltron.be.

Contact

U kunt ons klantendiest berijken via telefoon, via e-mail of per post. Voor zover u gebruik wilt maken van een van deze contactmogelijkheden, verzamelen wij de persoonsgegevens die u ons via de gekozen contactmogelijkheid verstrekt. Dat kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. U kunt zelf bepalen welke informatie u ons via de contactmogelijkheden verstrekt.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend met het oog op het beantwoorden of verwerken van uw vraag of uw verzoek.

Wanneer u gebruik wilt maken van het contactformulier in ons online aanbod, verzamelen wij de persoonsgegevens die u in het contactformulier verstrekt, in het bijzonder naam en e-mailadres. Daarnaast slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van de vraag op. Wij verwerken de via het contactformulier verzonden gegevens uitsluitend om uw vraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Wettelijke basis voor het gebruik van contactmogelijkheden, intrekking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens bij het gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming volgens art. 6, 1e lid a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Nadat wij de zaak hebben afgehandeld, worden de gegevens eerst opgeslagen voor eventuele vragen om nadere inlichtingen. Het wissen van de gegevens kan te allen tijde gevraagd worden, anders gebeurt dit nadat de zaak volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk wissen, tenzij wij op grond van handels- of fiscaalrechtelijke bepalingen verplicht zijn om ze op te slaan.

Social media                       

In ons online aanbod vindt u links naar ons Youtube kanaal. De links zijn te herkennen aan de respectievelijke logo's van de leveranciers. Wij verwerken geen gegevens in dit verband.

Door op de links te klikken, opent u de overeenkomstige sociale netwerkpagina's, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring niet van toepassing is. Gedetailleerde informatie over de toepasselijke wettelijke bepalingen is te vinden in de overeenkomstige gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders, die te vinden zijn onder :

YouTube:    https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=be

VI. Registratie

U kunt zich inschrijven als professioneel gebruiker op het professionele gedeelte van onze site. Hiervoor moet u de gevraagde gegevens in het daarvoor bestemde formulier invullen, bijvoorbeeld naam, adres en e-mail. We registreren ook de datum en het tijdstip van registratie en het IP-adres. In het kader van het registratieproces verkrijgen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens met het oog op registratie is, wanneer u toestemming geeft, art. 6, 1e lid a) AVG. Wanneer u zich bij ons registreert voor het uitvoeren of sluiten van een overeenkomst, is de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens aanvullend art. 6, 1e lid b) AVG.

Registratie is nodig om een overeenkomst met ons te kunnen uitvoeren of sluiten over bepaalde diensten.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang ze nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast slaan wij deze gegevens op voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen en op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen voor de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn bedraagt doorgaans 10 jaar vanaf het einde van het betreffende kalenderjaar.

VII. Informatie over de rechten van betrokkenen - uw identiteit

Om de rechten van de betrokkenen conform de AVG te respecteren, kan het nodig zijn dat STIEBEL ELTRON, in geval van persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van contractuele betrekkingen, bij wijze van steekproef of bij gegronde twijfel nadere informatie vraagt om uw identiteit te bewijzen. Dit is met name het geval wanneer een verzoek om inlichtingen in elektronische vorm wordt ingediend, maar uit de gegevens van de afzender niet blijkt dat het om een natuurlijke persoon gaat.

Recht van inzage, bezwaar, rectificatie en wissing                                          

 • overeenkomstig artikel 15 AVG inzage te verkrijgen van uw door ons verwerkte persoonsgegevens. U kunt met name uitsluitsel verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om klacht in te dienen, de bron van uw gegevens, wanneer die niet bij ons werden verzameld, alsook over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en in voorkomend geval nuttige informatie over de details daarvan;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG onverwijld rectificatie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de verwerking nodig is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u zich tegen het wissen van de gegevens verzet, en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u overeenkomstig artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich wenden tot:

Functionaris voor gegevensbescherming van de Stiebel Eltron-groep

STIEBEL ELTRON houdt rekening met de wettelijke verplichtingen en heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien u nog onbeantwoorde vragen hebt en informatie wenst over de persoonsgegevens die over uw persoon zijn opgeslagen, kunt u uw schriftelijke verzoek richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming. U hebt ook het recht om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te verkrijgen, tenzij wettelijke voorschriften dat in de weg staan.

STIEBEL ELTRON bv
‘t Hofveld 6-D1
1702 Groot-Bijgaarden
Functionaris voor gegevensbescherming
Martin Dejonghe
Téléphone : +32 (0)2 423 22 22
Fax : +32 (0)2 423 22 12
e-mail : privacy@stiebel-eltron.be

Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de zaak dan onderzoeken en u over het resultaat ervan informeren. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

VIII. Verdere informatie

Doorgeven van gegevens aan derden

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden buiten de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien wij daartoe echter wettelijk of bij rechterlijke beslissing verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de instanties die gerechtigd zijn om ze te ontvangen.
 

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze links worden meestal als zodanig aangeduid. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming op de gekoppelde webpagina's worden nageleefd. Wij raden daarom aan om u ook op andere websites te informeren over de respectieve privacyverklaringen.
 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

De status van de privacyverklaring wordt (hieronder) aangegeven door de vermelding van de datum. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring voor de toekomst te allen tijde te wijzigen. Een actuele versie kan meteen via het online aanbod worden opgevraagd. Zoek geregeld het online aanbod en informeer u over de toepasselijke privacyverklaring.

Status van deze privacyverklaring: september 2018