Het Europees Energie Bureau : Duitse KMO STIEBEL ELTRON is "Leider" van de Energietransitie 2023

Stiebel Eltron is een van de belangrijkste leveranciers van klimaatvriendelijke verwarmingstechnologie in Europa: het hele productassortiment van deze Duitse middelgrote onderneming is verenigbaar met de klimaatdoelstellingen. Volgens een marktanalyse van Het Europees Energie Bureau (EEB) lopen de bedrijven in deze "Leaders"-groep voorop bij de energietransitie van verwarmingssystemen - zij stellen voor hun eigen technologieën al hogere normen dan de wettelijke. Het Europees Energie Bureau (EEB) heeft de portefeuilles van de grootste fabrikanten van verwarmingssystemen op de Europese markt onderzocht en de beste bedrijven in de categorie "Leaders" ingedeeld.

"We zijn erg blij met deze award van Het Europees Energie Bureau (EEB), dat alle Stiebel Eltron toestellen reeds als klimaatvriendelijk erkent", zegt Kai Schiefelbein, Managing Director van de Stiebel Eltron Groep. "Milieuvriendelijke warmtepompen zijn voor onze onderneming al tientallen jaren het centrale recept voor succes. Op deze basis zijn wij nu een ervaren specialist in de energierevolutie bij verwarmingssystemen.

Trage thermische overgang in Europa: 75% van de verwarmingssystemen wordt aangedreven door fossiele brandstoffen

Warmtepompen zijn nu meer dan ooit in trek, omdat driekwart van de gebouwen in de Europese Unie nog steeds met fossiele brandstoffen wordt verwarmd. De bouwsector is verantwoordelijk voor 36% van de broeikasgasemissies in de EU, maar schone technologieën voor ruimteverwarming zijn al lang beschikbaar.


"De omschakeling naar milieuvriendelijke technologieën die gebruik maken van hernieuwbare energie moet verder worden gestimuleerd", zegt Schiefelbein. "De levensduur van een verwarmingssysteem is ongeveer 20 tot 25 jaar. Om het doel van klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken, is de thermische transitie daarom nu al een absolute noodzaak. Elektrische warmtepomptechnologie speelt hierin een sleutelrol. Ze maakt vooral gebruik van vrij beschikbare energie uit de lucht, de bodem of het grondwater en dus van hernieuwbare energiebronnen. Tegelijkertijd worden we onafhankelijk van de import van fossiele energie.

Over de EEB 2023-audit

Het Europees Energie Bureau (EEB) heeft de portfolio's van de grootste verwarmingsproducenten op de Europese markt onderzocht en beoordeeld op hun klimaatvriendelijkheid. De 2023-audit is gebaseerd op een enquête onder fabrikanten en informatie uit de openbare databank van energielabels: European Product Registry for Energy Labelling (EPREL): https://www.coolproducts.eu/wp-content/uploads/2023/02/Coolproducts-The-coolest-heating-2023.pdf.