Een nalevingsincident melden

Procedure voor het melden van problemen en overtredingen op het gebied van naleving

Hebt u vragen over compliance? Neem gerust contact met ons op! Hetzelfde geldt als u tekortkomingen of andere omstandigheden opmerkt die tot wettelijke overtredingen kunnen leiden. Gebruik hiervoor ons meldingssysteem - anoniem als u dat wilt.

Compliance bij STIEBEL ELTRON

Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door duidelijke verantwoordelijkheid, wederzijds respect en vertrouwen. Rechtmatig handelen en ethisch gedrag zijn een integraal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten en een belangrijke voorwaarde om ons ondernemingssucces duurzaam veilig te stellen. Ons hoofddoel is risico's te vermijden die het vertrouwen van klanten, zakenpartners en het publiek in de STIEBEL ELTRON Groep in gevaar brengen.

Naast de bestrijding van corruptie, overtredingen van de mededingingsregels en inbreuken op de exportcontrole is het ook de verantwoordelijkheid van de compliance-organisatie om ons bedrijf te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld. Het zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden beschermd en dat de mensenrechten niet worden geschonden. Wij nemen overtredingen van de regels zeer serieus!

STIEBEL ELTRON Algemeen directeur Dr. Kai Schiefelbein

Meld nalevingsberichten via e-mail

Schrijf ons een e-mail om nalevingsincidenten te melden. Als u wilt, ook anoniem. STIEBEL ELTRON verzekert u als melder dat zij bij een anonieme melding geen stappen zal ondernemen om de melder te identificeren. Een uitzondering hierop is misbruik van het nalevingscontact.

De STIEBEL ELTRON Compliance Contact is beschikbaar in het Duits en Engels.

Compliance-Hotline STIEBEL ELTRON Compliance
+49 5531 702 96842

Hoe is de omgang met persoonsgegevens geregeld?

De behandeling van uw rapporten is strikt vertrouwelijk. Uw identiteit of de wijze waarop uw identiteit is vastgesteld, wordt niet bekendgemaakt, behalve in uitzonderlijke gevallen (als getuigenis in een rechtbank) wanneer de wet dit verplicht stelt. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht de beschuldigde persoon te informeren dat er een melding over hem is ontvangen. Dit zou gebeuren als deze vrijgave van informatie geen invloed meer zou hebben op de verdere vervolging van de zaak. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de vervolging van de zaak. Daarna wordt de informatie verwijderd of geanonimiseerd, zodat de verwijzing naar de identiteit van de klokkenluiders onherroepelijk vervalt.