Ventilatie-installaties

 • LWZ CS Premium

  Het veelzijdig talent voor de nieuwbouw. Compact all-in-one toestel met de functies ventilatie, verwarming, warmwaterproductie en koeling en solar in optie.

  Alle 7 producten tonen

  Ventilatiesystemen

  Moderne ventilatie – meer dan luchtverversing

  Moderne verluchtingssystemen zorgen voor een gecontroleerde luchtverversing zonder energieverspilling. Bepaalde Stiebel Eltron all-in-one ventilatietoestellen zorgen ook voor verwarming en warm water.

  Waarom is ventilatie zo belangrijk?

  Moderne woningen zijn zo goed geïsoleerd dat er nauwelijks nog energie verloren gaat door openingen. De huidige lage energiewoningen hebben een dichte bouwschil, om warmteverlies te voorkomen. Hierdoor vindt er geen natuurlijke luchtverversing plaats, zodat een gecontroleerde ventilatie van de woonruimten onontbeerlijk is.

  Ook in oudere woningen is ventilatie soms noodzakelijk. In woningen die na-geïsoleerd zijn, komt vaak niet meer voldoende buitenlucht binnen via bijvoorbeeld voegen en spleten. Een goede thermische isolatie houdt met andere woorden verse lucht tegen. Gecontroleerde ventilatiesystemen bieden dan uitkomst.

  Omdat woningen steeds luchtdichter worden, moet er gezorgd worden voor een constante luchtverversing, om bijvoorbeeld schimmelvorming en gebouwschade tegen te gaan. Alleen door het raam open te zetten is voldoende verluchting moeilijk haalbaar. Voor een hygiënische en energiebesparende minimale luchtverversing zouden de ramen vier tot zes keer per dag gedurende ca. 5 minuten volledig opengezet moeten worden, met de verwarming uitgeschakeld. Een nagenoeg onmogelijke opgave.

   

  Centrale ventilatie: ventilatiesysteem C of ventilatiesysteem D

  Bij de centrale ventilatiesystemen maakt men een onderscheid tussen toestellen met luchtafvoer (ventilatiesysteem C) en toestellen met luchttoevoer en –afvoer (ventilatiesysteem D).

  Het eenvoudigste systeem voor centrale ventilatie is een ventilatiesysteem C. Via een kanalennet wordt gebruikte lucht afgezogen uit luchtafvoerruimten als de keuken, de badkamer en het toilet. Tegelijkertijd zorgt de onderdruk ervoor dat via inlaatopeningen verse lucht aangezogen wordt in de luchttoevoerruimten (woon-, kinder- en slaapkamers). Het ventilatordebiet bepaalt hoeveel lucht er afgezogen wordt uit de luchtafvoerruimten. Via een eenvoudige trappenschakelaar kunnen de bewoners het luchtdebiet aan hun behoefte aanpassen. Met behulp van een kleine warmtepomp kan de afvoerlucht aangewend worden voor de warmwaterproductie en eventueel de verwarming. Het gebruik van afvoerlucht met relatief hoge temperaturen als warmtebron leidt tot een zeer hoge efficiëntie. 

  Anders dan bij een toestel met luchtafvoer wordt bij een ventilatiesysteem D, met luchttoevoer én –afvoer, de buitenlucht centraal aangezogen en via een kanalennet verdeeld over de luchttoevoerruimten. Ook bij dit systeem gebeurt de ventilatie met warmterecuperatie. De warmteterugwinning vindt plaats in een kruistegenstroomwarmtewisselaar, die tot ca. 90 % van de warmte uit de afgevoerde lucht overdraagt aan de toevoerlucht. Om verontreiniging van het ventilatietoestel en de ventilatiekanalen te voorkomen en om allergielijders te beschermen tegen stof en pollen, wordt de buitenlucht gefilterd. Daarvoor staan verschillende filterkwaliteiten ter beschikking. Een ventilatiesysteem D, dus centrale ventilatie met luchttoevoer en –afvoer, zorgt voor een zeer hoog wooncomfort. 

  De ventilatiekanalen kunnen gelegd worden in de muur, het plafond, het vals plafond, de vloer of onder de dekvloer of ook vrij. Deze oplossing vindt daarom vooral toepassing bij nieuwbouw of grondige renovaties. Het grote voordeel van een centraal ventilatiesysteem is een gelijkmatige verspreiding van de verse lucht over de hele woonoppervlakte. De uit de afvoerlucht gewonnen energie kan gebruikt worden voor het verwarmen van de aanvoerlucht.