Compliance bij STIEBEL ELTRON

Compliance en integriteit gaan hand in hand

Onze stelregel is: nultolerantie voor corruptie, overtredingen van de mededingingsregels en andere inbreuken op de toepasselijke wetgeving - en waar ze zich voordoen, een consequente reactie. Maar compliance betekent bij STIEBEL ELTRON veel meer dan het naleven van wetten en interne voorschriften met als kern onze 'Code of Conduct'. Compliance vormt de basis van al onze beslissingen en activiteiten en is de sleutel tot integer zakelijk gedrag. Ons uitgangspunt is: alleen schone zaken zijn STIEBEL ELTRON zaken. Dit geldt wereldwijd en op alle organisatorische niveaus.

Meldingssysteem

Ernstige informatie helpt ons om inbreuken op de regelgeving in een vroeg stadium tegen te gaan en de schade voor ons bedrijf, onze werknemers en onze zakenpartners te beperken. Gebruik ons klokkenluidersysteem om schendingen te melden - anoniem als u dat wilt.

Incident melden