Energy Campus

Als ondernemings-DNA zich verbindt met architectuur. De nieuwe Energy Campus van STIEBEL ELTRON in Holzminden (Duitsland).

Het DNA van een bedrijf bestaat voornamelijk uit haar kerncompetenties. Met de Energy Campus hebben we deze competenties uitstekend in praktijk gebracht. In het Plus-Energie-gebouw komt onze kennis als marktleider in technologie tot uiting: duurzame product- en systeemoplossingen worden op intelligente wijze ingezet. We delen onze know-how door een voortdurende overdracht van technische kennis aan onze partners en bezoekers. Daarmee vullen we onze merkbelofte "Vol energie" in – en creëren we beleving rondom het merk STIEBEL ELTRON.

"De architectuur van de toekomst zal duurzaamheid en energie-efficiëntie met elkaar verbinden. Deze zal, waar mogelijk, voldoen aan de Energie-Plus-standaard. De Energy Campus is een pionier voor deze nieuwe manier van bouwen."
Prof. Manfred Hegger, onder leiding van HHS Planer + Architekten AG

De Energy Campus als interface met de toekomst

STIEBEL ELTRON presenteert met de Energy Campus op de hoofdlocatie in Holzminden een voorbeeldproject voor duurzaam en energiezuinig bouwen.

Het scholings- en communicatiecentrum verenigt architectonische en communicatieve kwaliteit – en produceert als Energie-Plus-gebouw meer energie dan voor eigen gebruik nodig is.

Waarom is de Energy Campus gebouwd?

Electriciteit is volgens STIEBEL ELTRON de energiebron van de toekomst. Met de Energy Campus geeft het bedrijf bewust een signaal af. Hiermee wordt echt een statement gemaakt. De toekomst van de energievoorziening op basis van stroom is vandaag de dag al mogelijk. Trouw aan het uitgangspunt „We hebben de energie om dingen te veranderen“ wordt hier duurzame en toekomstbestendige techniek getoond, die intelligent ingezet is.

Wat kunnen bezoekers en partners in het gebouw verwachten?

De Energy Campus is om te beginnen een ruimte voor ontmoeting en communicatie. Dit is duidelijk te zien door de grote glazen panelen in de gevel. Hier vinden een open uitwisseling van kennis en voortdurende overdracht van know-how plaats: kennisoverdracht in optima forma.

Het volledig functioneel geïmplementeerde Home Comfort brengt STIEBEL ELTRON voor partners uit verkoop, ontwikkeling en architectuur direct in de praktijk. In de scholingsruimten kunnen bijvoorbeeld de prestaties van de apparaten bij extreme buitentemperaturen gesimuleerd en met elkaar vergeleken worden.

Aan welke bouweisen voldoet het nieuwe gebouw?

Als eerste gebouw in zijn soort ontving de Energy Campus het DGNB Platin certificaat. Een award waar STIEBEL ELTRON bijzonder trots op is.

Welke ondernemingsdoelen verbindt u aan de Energy Campus?

De Energy Campus maakt STIEBEL ELTRON beleefbaar: de producten, de mensen en de bedrijfscultuur. Daarnaast vormt de Energy Campus ook een sterke verbinding met de fabriek.

Neem een virtueel kijkje