Warmtepompen vs. Fossiele Brandstof: Wat de CREG-Studie Niet Vertelt

Waarom de Rendabiliteit van Warmtepompen Onterecht in Diskrediet Wordt Gebracht

De geruchtenmolen draait weer op volle toeren. CREG publiceerde de bevindingen na het onderzoek over de rendabiliteit van warmtepompen ten opzichte van verwarmingssystemen op fossiele brandstof, waarbij de warmtepomp niet rendabel bleek. Voldoende om door menige krant en belanghebbende te worden gebruikt als "bewijs". 

Uiteraard hebben wij, als warmtepompfabrikant, dit onderzoek grondig gelezen. En we betreuren de uitspraak ten zeerste, want enkele zaken moeten toch verduidelijkt of genuanceerd worden. Daarbij dreigt de werkelijke oorzaak van de slechte rendabiliteit verloren te gaan: de heffingen op de elektriciteitsprijs, waar de gasprijs vrijuit gaat. 

Vergelijking van een droomscenario

Als men realistische bevindingen wenst te bekomen, mag er uiteraard niet worden uitgegaan van een droomscenario, maar van een realistische kijk op de huidige installaties.  

Echter blijkt uit punt 40 (zie screenshot) dat er in elke situatie van wordt uitgegaan dat de technologieën zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem met warmteverdeelsysteem op lage temperatuur (bijvoorbeeld vloerverwarming). 

Waar dit een correcte situatie is voor veel warmtepompen, blijkt de realiteit voor stookolieketels en gasketels echter verder af te staan van deze veronderstelling. In realiteit is 90% van de gasketels en stookolieketels aangesloten op een gedateerd centraal verwarmingssysteem met warmteverdeelsysteem op hoge temperatuur (de oude radiatoren). In deze situatie zal de rendabiliteit van een gas- of stookolieketel dus drastisch dalen. 

Wenst men dus deze situatie te bekomen, dan moet 90% van de woningeigenaren een investeringskost maken van ruim €20.000 voor de omschakeling van het warmteverdeelsysteem

Zonnepanelen tellen niet mee

Een volgende betreurenswaardigheid is de uitsluiting van integraties met zonnepanelen of zonneboilers. De warmtepomp is namelijk in staat om de zelf geproduceerde energie op te slaan als sanitair warm water, wat leidt tot een 0-verbruik op elektriciteit.  

Bij fossiele brandstofketels is dit echter geen mogelijkheid en zal er steeds beroep worden gedaan op fossiele brandstoffen. 

CREG geeft aan dat men dit zal verwerken in een volgende studie. Alleen is het jammer dat men de resultaten reeds gaat publiceren zonder deze aanname, want dit schetst een foutief beeld naar de maatschappij toe.

Door het weglaten van zonnepanelen wordt niet enkel een foutief beeld geschetst over de mate van eigen opgewekte energie, maar ook de seizoensverschillen gaan hiermee verloren.

Tijdens de zomermaanden, wanneer de woning geen verwarming nodig heeft, dient de warmtepomp of fossiele brandstofketel enkel ter verwarming van sanitair warm water. Een warmtepomp, gecombineerd met zonnepanelen, zal hierdoor gedurende vier tot zes maanden exclusief kunnen werken op zelf geproduceerde energie, waardoor het energieverbruik via het net wordt gereduceerd tot een nulverbruik.  

Bij een fossiele brandstofketel dient er ook tijdens deze maanden rekening gehouden te worden met een betalend energieverbruik.

De combinatie hiervan zal de rendabiliteit van de fossiele brandstofketel drastisch doen dalen. 

De onderhoudskosten: overschat of onderschat?

Tijdens het onderzoek werden de onderhoudskosten tussen de verwarmingssystemen bekeken, met schokkende bevindingen: de niet-onderhoudsgevoelige warmtepomp scoort duurder dan een gasketel. 

Als warmtepompfabrikant trek je alvast grote ogen.  

Een van de paradepaardjes van de warmtepomp is dat een onderhoud niet noodzakelijk is. Daarbij wordt de warmtepomp volledig gestuurd en bijgeregeld via online ondersteuning. 

Het systeem detecteert mogelijke problemen in de toekomst en zal een melding doorsturen naar de installateur om kosten te vermijden. 

Dit houdt in dat de arbeids- en verplaatsingskosten bijna tot nul worden herleid. 

Iets wat onmogelijk is bij fossiele brandstofketels, waar op geregelde tijdstippen de filters en sproeiers dienen te worden vervangen. 

De probleemperiodes, die schrappen we even

Althans is dit gebeurd tijdens het onderzoek. Want de crisisperiode, waarbij de gasprijzen de pan uitvlogen en de warmtepomp zich dus rendabeler dan ooit toonde, die werd doodleuk geschrapt uit de resultaten.

Kortom, er werd enkel gekeken naar de rendabiliteit wanneer de gas- en stookolieprijzen laag waren. Wetende dat deze prijzen onderhevig zijn aan de globale marktprijzen, lijkt deze aanname incorrect en zal het onderzoek ongelukkig hebben beïnvloed. 

Ligt het aan de warmtepomp of ontdekken we het ware probleem?

In conclusie blijkt de warmtepomp niet rendabel ten opzichte van de fossiele brandstofketel, wanneer men rekening houdt met droomscenario's, enkel lage gasprijzen en ongegronde extra kosten.

Toch slaat dit onderzoek de nagel op de kop wanneer we op zoek gaan naar het ware probleem in de Belgische markt: de energieprijsratio.

De prijsverhouding elektriciteit-gas/stookolie is te groot, waardoor de rendabiliteit van elektrische toestellen, zoals de warmtepomp, drastisch daalt.  

De overheid houdt namelijk de elektriciteitsprijzen kunstmatig hoog door middel van verscheidene heffingen, die niet doorgerekend worden op fossiele brandstof.

Een vreemde situatie in een wereld waarin men fossiele brandstoffen wil verbannen (bijvoorbeeld de elektrische wagen, ...). 

Opvallend is dat in bepaalde buurlanden dit fenomeen zich niet voordoet, waarbij de prijsratio extreem gunstig blijkt en de warmtepomp rendabeler is dan ooit. 

Het gaat hier in essentie dus niet over de rendabiliteit van de warmtepomp ten opzichte van de fossiele brandstofketel, maar over de elektriciteitsprijzen die te hoog blijven ten opzichte van de fossiele brandstofprijzen voor de verwarming van een woning. 

Wij, STIEBEL ELTRON - fabrikant van warmtepompen, kunnen dus alleen maar hopen dat CREG ook deze uiteindelijke bevinding weet over te dragen aan de overheid en dat de overheid hiermee de juiste stappen neemt in naam van het klimaat. 

Bron: CREG studie - Analyse over de verhouding tussen de kostprijs voor de verwarming met warmtepompen en andere duurzamere technologieën en de kostprijs voor de verwarming met fossiele brandstoffen.

Bron: CREG studie - Analyse over de verhouding tussen de kostprijs voor de verwarming met warmtepompen en andere duurzamere technologieën en de kostprijs voor de verwarming met fossiele brandstoffen