Warmtepompboilers – Weetjes

 • Energielabel voor warmtepompboilers

  Warmtepompboilers hebben een eigen energielabel. De labeling van de energie-efficiëntie moet de consument helpen bij het kiezen van efficiënte en milieuvriendelijke producten. De 'hoogste score' voor warmtepompboilers is A+.

  Het energielabel voor warmtepompboilers (voorbeeld)

  De energielabels

  Er zijn verschillende energielabels voor verschillende waterverwarmingstoestellen. Elk label bevat andere symbolen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deze categorieën:

  - elektrische boilers;

  - zonneboilers;

  - warmtepompboilers.

   

  Pictogram Verklaring energielabel voor warmtepompboilers
  Door de warmtepompboiler bereikt capaciteitsprofiel waarvoor de efficiëntiewaarde en het geluidsniveau vermeld worden (conform EU-verordening  EN 16147 XXS - XXL)
  Geluidsniveau binnen (EN 12102)
  Geluidsniveau buiten (EN 12102)

  Jaarlijks stroomverbruik in kWh als eindenergie per klimaatzone*

  * voor toestellen op binnenlucht wordt er geen onderscheid gemaakt tussen klimaatzones en wordt steeds 20 °C als omgevingstemperatuur genomen.

  Geschikt om uitsluitend in de daluren te werken

  Bepaling van de energieklasse

  De energie-efficiëntieklasse van een warmtepompboiler wordt bepaald aan de hand van de 'energie-efficiëntie van waterverwarming'. De efficiëntie van elektrische warmtepompboilers wordt in wezen beoordeeld op basis van de prestatiecoëfficiënt (de ‘COP’) van het overeenkomstige tapprofiel (conform EN 16147) en de voor heel Europa gedefinieerde primaire-energiefactor.

  Voor een toestel op buitenlucht wordt de efficiëntiebeoordeling of het jaarlijkse stroomverbruik gedifferentieerd per klimaatzone, waarbij Europa drie klimaatzones telt. Doordat deze drie klimaatzones verschillende warmtebrontemperaturen hebben, zijn de COP en de efficiëntie voor de drie zones verschillend.

  De klimaatzones worden buiten beschouwing gelaten voor toestellen die de binnenlucht gebruiken als warmtebron. Daarvoor wordt een warmtebrontemperatuur van +20 °C als uitgangspunt genomen. Bijgevolg zijn de COP en de efficiëntie voor de drie zones gelijk. De energieklasse van eenzelfde apparaat kan dus verschillen al naargelang het binnen- of buitenlucht als warmtebron gebruikt.

  Bij de indeling van warmtepompboilers wordt bovendien rekening gehouden met minimumeisen inzake geluidsemissie en een minimale warmwaterbehoefte afhankelijk van het gekozen tapprofiel.

  'Hoogste score' voor Stiebel Eltron warmtepompboilers

  De beoordeling van warmwaterwarmtepompen gebeurt vanaf september 2015 door middel van indeling in de efficiëntieklassen G tot A+. De klasse A+ is daarbij de 'hoogste score', terwijl klasse G toestellen met veel slechtere waarden bevat. Warmtepompen voor sanitair warm water van STIEBEL ELTRON bereiken de hoogst mogelijke efficiëntieklasse voor waterverwarming, namelijk energie-efficiëntieklasse A+*.

   

  *Opmerking betreffende de energie-efficiëntieklasse: de gegevens voldoen aan de officiële en vanaf september 2015 en september 2017 bindende eisen voor waterverwarmingstoestellen (EU-verordening nr. 812/2013), op basis van de gegevens die steunen op EN 16147 wat betreft de ErP-regelgeving (energy related products) voor warmtepompboilers.