2 of 5 jaar garantie op uw STIEBEL ELTRON toestel

STIEBEL ELTRON garantie

 • 100% zekerheid en snelle hulp
 • Kwaliteit door een hoge standaard “made by STIEBEL ELTRON”
 • Zekerheid door op elkaar afgestemde systeemcomponenten
 • Blijvend excellente rendementen door regelmatig nazicht

Garanties STIEBEL ELTRON

2 JAAR GARANTIE OP ONDERDELEN

 • Verwarmingstoestellen
 • Warmwatertoestellen voor huishoudelijk gebruik
 • Warmtepompen en toebehoren daarvoor, gebruikt voor verwarming, warm water en ventilatie
 • Warmtepompketels en toebehoren daarvoor

 

DE 3 PUNTEN OM VOOR DE GARANTIE IN AANMERKING TE KOMEN

1) Installatie en inbedrijfstelling door een vakman in overeenstemming met de ten tijde van de installatie geldende normen.

2) Aanbevelingen in de montage- en bedieningshandleiding met betrekking tot de installatie en de elektrische en hydraulische aansluitingen in acht nemen

3) Instructies voor gebruik en onderhoud van het apparaat worden opgevolgd.

Deze garantie dekt geen kosten in verband met werkuren of kosten die voortvloeien uit de volgende handelingen: demontage, hermontage, toegang tot de installatie, transport naar de locatie, enz. De eventuele vervanging van onderdelen verlengt in geen geval de garantieperiode van twee jaar.

Hoe komt u in aanmerking voor de 5 jaar garantie op warmtepompen

 1. HPA-O Plus
 2. HPA-O Premium
 3. HPG-I Premium

 

DE 5 PUNTEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE VERLENGING VAN DE GARANTIE

1) de basisvoorwaarden:

De basisvoorwaarden van de garantie zoals beschreven voor de garantie van 2 jaar moeten zijn vervuld;

2) STIEBEL ELTRON systeemcomponenten 

Alle systeemcomponenten (warmtepomp, warmwatervat en buffervat, hydraulische module en compact systeem) zijn producten van het merk STIEBEL ELTRON;

3) Inbedrijfstelling

Het systeem is in gebruik genomen door de technische dienst van STIEBEL ELTRON, die heeft vastgesteld dat het systeem voldoet aan de kwaliteitseisen van STIEBEL ELTRON Belgium.

4) Service ondersteuning

Het geïnstalleerde systeem wordt aangesloten op het ISG-netwerk (Internet Service Gateway), dat vooraf door de installateur wordt ingesteld en tijdens de inbedrijfstelling door STIEBEL ELTRON wordt geactiveerd;

5) Onderhoud

De installatie wordt jaarlijks professioneel onderhouden.  De aanvrager kan het uitgevoerde onderhoud aantonen door middel van een onderhoudsovereenkomst;

Dekking

Deze garantie dekt enkel de herstelling en vervanging van defecte onderdelen ter plaatse in België.