Kamertemperatuur instellen: Stap voor stap uitgelegd

1.    Druk 3 seconden op de menuknop, de controller wordt ontgrendeld en instellingen kunnen worden uitgevoerd.

2.    Het menu-item "Instellingen" brengt je vervolgens naar het submenu waar je de temperaturen voor je verschillende verwarmingscircuits kunt instellen onder de kop "Verwarming" (afhankelijk van de systeemconfiguratie zijn er maximaal 2 verwarmingscircuits beschikbaar).

3.    Stel hier de comforttemperatuur en de eco-temperatuur in en bevestig je keuze met "OK".

4.    U kunt dan de "MENU"-toets gebruiken om terug te gaan naar de vorige menuniveaus totdat u weer bij de startweergave bent aangekomen.

De huidige kamertemperatuur voor uw verwarmingscircuits wordt weergegeven op het Startscherm, bijvoorbeeld onder het item "ACTUELE TEMPERATR HK 1".

Een verandering in de gewenste kamertemperatuur veroorzaakt een parallelle verschuiving van de verwarmingscurve. Hoe hoger de kamertemperatuur, hoe hoger de energiekosten.