Warmwatertemperatuur instellen: Explication étape par étape

1.    Druk 3 seconden op de menuknop om de  controller te ontgrendelen

2.    Je kunt het submenu "Warm water" openen via "Instellingen".

3.    Om de gewenste warmwatertemperatuur in te stellen, selecteert u "Warmwatertemperaturen" in het 4e menuniveau.

4.    Stel nu de comforttemperatuur en de ECO-temperatuur in voor uw warmwaterbereiding. Bevestig je keuze met "OK".

5.    Klik op "Menu" om terug te keren naar de standaardweergave.

De huidige warmwatertemperatuur wordt weergegeven op het startscherm onder het item "WW-ISTTEMPERATURE".

Opmerkingen:

·        ·        Hoe hoger de insteltemperatuur voor warm water is ingesteld, hoe hoger de energiekosten die je kunt verwachten.

·        Als de gewenste/ingestelde warmwatertemperatuur niet wordt bereikt, neem dan contact op met uw installateur.

Houd er rekening mee dat een anti-legionellabehandeling nodig kan zijn als er onregelmatig heet water wordt gebruikt. Neem contact op met uw installateur.