Wat houdt de ErP-richtlijn in?

De ERP-richtlijn  (Energy related products) staat ook bekend als Ecodisign. Deze richtlijn is in 2015 ingevoerd en wordt regelmatig aangepast. Deze richtlijn heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen en andere negatieve milieueffecten gedurende de gehele levenscyclus van het product te verminderen. De belangrijkste maatregel is het verbeteren van de energie-efficiëntie van producten die zich reeds in de ontwerp- en ontwikkelingsfase bevinden.

Deze richtlijn is momenteel op de volgende twee punten van kracht:

 • Enerzijds de richtlijn inzake Ecodesign: deze richtlijn verplicht de fabrikant van producten die energie verbruiken, zoals ventilatietoestellen, warmwatertoestellen, elektrische kachels, om minimumeisen inzake efficiëntie in acht te nemen;
 • ten tweede de richtlijn Energy Labeling: dankzij een energielabel op het product, dat de energieprestaties en het geluidsniveau van elk apparaat aangeeft met behulp van eenvoudige kleurcodes en markeringen, kan de klant verschillende producten met elkaar vergelijken

Wat is het hoofddoel van de ErP-richtlijn?

De Europese Unie streeft ernaar om in 2021 de 20-20-20-doelstelling te halen:

 • De CO2-uitstoot met 20 % verminderen
 • Vermindering van het primaire energieverbruik met 20%
 • Het aandeel van hernieuwbare energie met 20 % verhogen

Wat is het impact op elektrische verwarming?

Deze richtlijn zal van toepassing zijn op alle elektrische verwarmingsproducten: convectoren, stralingspanelen, radiatoren en badkamerradiatoren.

Inhoud?

De toestellen moeten voldoen aan minimumeisen inzake ecologisch ontwerp, met name met betrekking tot de seizoensgebonden energie-efficiëntie van verwarming

Seizoensgebonden efficiëntie zal worden gebaseerd op 3 criteria:

1. Seizoensgebonden energie-efficiëntie :

 • accumulatie: 38,5%.
 • mobiele directe verwarming: 36
 • vaste directe verwarming: 38
 • stralingsverwarming: 35%.

2. Productinformatie over :

Diverse productkenmerken, zoals warmteafgifte, regelmogelijkheden, thermostaat en elektriciteitsverbruik.

3. Technisch rapport ter bevestiging van de verplichte voorschriften

Waarom geen energielabel?

- De toestellen moeten al aan minimumeisen voldoen om te garanderen dat het product zijn maximale verbeteringspotentieel al heeft bereikt.

- Een verder onderscheid tussen deze producten is niet mogelijk.

- Deze toestellen kunnen niet rechtstreeks worden vervangen door efficiëntere toestellen.

Wat zijn de voordelen van de ErP-verordening?

Als fabrikant van producten die voldoen aan de ErP-normen en die voortdurend werkt aan de verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie, herziet Stiebel Eltron voortdurend het ontwerp van zijn producten voor elektrische verwarming, om het energieverbruik te verminderen zonder het comfort van de gebruiker aan te tasten.

Voordelen voor de gebruiker:

 • Verhoogde energie-efficiëntie op lange termijn, waardoor energie en geld worden bespaard
 • Draagt bij tot de bescherming van het milieu door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
 • Gemakkelijker productkeuze door transparantie van energie-informatie
 • Verwijdering van inefficiënte en vervuilende producten van de markt

Wat STIEBEL ELTRON gedaan heeft om aan deze normen op het gebied van elektrische verwarming te voldoen

1. De huidige elektrische verwarmingen van STIEBEL ELTRON zijn uitgerust met een elektronisch regelsysteem met energiebesparende functies, zoals een intelligente weekprogrammering met open raamdetectie.

2. Voor een nog geavanceerdere regeling hebben wij verwarmers zonder regeling (ook wel "slave units" genoemd) geïntroduceerd. Deze kunnen worden aangesloten op een nieuwe reeks gebruiksvriendelijke centrale besturingseenheden. Deze totaaloplossing biedt de door de richtlijnen vereiste energie-efficiëntie en is ideaal voor flatgebouwen, studentenhuizen, studio's en openbare huurwoningen.